Show contact information
Norsk  Support  Redigering  Menystruktur


Du kan ha så mange menyvalg, artikler og undervalg du selv ønsker i menystrukturen. For å gjøre det lettere for dine brukere er det en fordel å dele opp sidene du ønsker å vise i forskjellige mapper/kategorier og navngi disse enkelt og kortfattet.

Oppdeling kan i prinsippet være den samme som en benytter i et arkivsystem, med hovedmapper og undermapper. Under hver mappe kan det finnes en eller flere artikler eller saker.


Et eksempel: En butikk som selger noen få varer skal lage en menystruktur ...
MainMenuSample

Butikken vil gjerne ha en fast Startside, en side for hver av de tre Ansatte (Berit, Anne og Lars), og diverse sider for de Produkter de selger ordnet delvis per varegruppe.

I tillegg vil de ha en side som forteller litt om butikken (Om oss) og en side med et Kart som viser hvordan man kan komme seg til butikken.

Fordi startsiden er en enkelt side som alltid skal vises først opprettes den som en artikkel ved å klikke på symbolet ArticleAdd og deretter skrive inn litt velkommen tekst. PS! Husk å gi "Se/lese" rettigheter til Internet for denne artikkelen slik at den blir synlig for alle.

Dernest skal de tre ansatte presenteres og fordi disse med fordel kan vises i en underkategori opprettes det en ny kategori ved å klikke på symbolet FolderAdd. Den nye kategorien navngis "Ansatte" og "Se / lese" rettigheter gis til "Internet" også for denne kategorien slik at den blir synlig for alle.

Så opprettes det tilsvarende en ny kategori for "Produkter" og to artikler for "Om oss" og "Kart". Dermed har vi laget en det øverste nivået i menystrukturen (skissen over) og det er klart for å lage undervalgene og artiklene under "Ansatte" og "Produkter" kategoriene.


AllMenuSample

For å opprette de tre artiklene for Berit, Anne og Lars klikker en først i menyen på valget "Ansatte" slik at menyen kun viser "Tilbake" valget. Deretter velger en "Legg til artikkel" ArticleAddog skriver inn innhold, legger til bilder og gir Internet se / lese rettigheter før en klikker på "Lagre". Dette gjentas for hver av de ansatte.

Denne prosessen gjentas for "Produkter", men fordi "Brus" her skal være en ny kategori må den først opprettes som kategori og deretter åpner en "Brus" kategorien ved å klikke på "Brus" valget i menyen slik at bare "Tilbake" valget finnes. På menynivået "Brus" legger en på samme måte som nevnt over til "Fanta" og "Coca Cola"

Produktene "Epler" og "Bananer" opprettes som artikler ArticleAdd etter at en har valgt "Produkter" i menyene, siden det er på dette nivået disse produktene skal plasseres.

 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6020532
Sider: 9582341

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.