Show contact information
Norsk  Support  Redigering  Tabell eksempel

For å lage en tabell må du først velge "Create Table" funksjonen hvilket du finner på verktøylinjen over. Da vil en meny komme opp, hvilket ser slik ut:

create table

Med "Rows" kan du bestemme antall rader du vil ha i tabellen din. Med "Columns" kan du bestemme antall kolonner du vil ha i tabellen din. Der hvor det står "Width" og "Height" kan du bestemme bredde og høyde på cellene i tabellen din. Når du bestemmer bredde og høyde på tabellen din, kan du velge mellom å måle i pixler eller prosent. Du kan også velge størrelse på tabell kanten din der hvor det står "Border", dette måles i pixler og vi anbefaler og være forsiktig med å sette for høye tall her. Der hvor det står "Cell Padding" bestemmer du størrelsen på hulromet i cellene dine. Der hvor det står "Cell Spacing" bestemmer du mellomrommet mellom cellene. Nesten nederst hvor det står "Background color", anbefaler vi at du velger ikonet merket som en penn for å velge farge i stedet for å skrive inn en fargekode. Når du har valgt dette ikonet vil denne menyen komme opp. For å velge farge trykker du en gang på ønsket farge så "OK".

Fargemeny;

Cell Properties

 

 

         
         
         
         
         

 Om du velger innstilingene som er vist på menyen øverst uten noe tekst eller bilde, vil tabellen bli seende slik ut.

 

Overskrift

         
         
         
         

Om du ønsker at øverste rad på tabellen skal bli sammenslått for en overskrift, kan du bruke "Merge Right" funksjonen. Cellen fra venstre må da være markert og vil da slå seg sammen med nærmeste celle til høyre. Om du ønsker at hele øverste rad skal være en lang celle må du bruke "Merge Right" funksjonen flere ganger. Overskriften anbefales å midtstilles og gjøres tykk/større. Slik som vi har vist over.

  • Hver enkelt celle vil ekspandere og tilpasse seg mengden av tekst og bilde den selv innholder.

Overskrift

   SmallCar    
   
                    
   

Om du ønsker et bilde i tabellen din så tar det antagelig god plass og vi anbefaler derfor å slå sammen en eller flere celler med "Merge Down/Merge Right" (forklart over). "Merge Down" fungerer likt som "Merge Right", men den slår sammen to celler ovenfor  hverandre. Du må da markere den øverste cellen av de du vil slå sammen og så velge funksjonen, cellen vil da slå seg sammen med cellen under. Du kan så sette inn et bilde. Å slå sammen flere celler for å få inn et bilde er ikke nødvendig, men anbefalt. Det vi har gjort over er å slå sammen flere celler, og så satt inn bildet. Bildet kan fjernes ved å trykke en gang slik at det er markert for så å bruke "Backspace" eller "Delete" på tastaturet.

Overskrift

   SmallCar tekst 1 tekst 2 ekstra
tekst 3 tekst 4 ekstra
tekst 5 tekst 6   ekstra
tekst 7 tekst 8 ekstra

Her har vi lagt til ekstra kolonne, cellene hvor det står ekstra er fra den nye kolonnen. Dette gjøres ved å markere cellen til venstre for der hvor du vil ha den nye kolonnen og så velge funksjonen "Insert Column". Kolonner kan også fjernes ved å markere en celle i den kolonnen du vil fjerne, og så velge funksjonen "Delete Column". Du kan også legge til rader i tabellen din, dette gjøres ved å markere en celle i raden over der hvor du vil ha en ny rad og så velge funksjonen "Insert Row". Denne kan fjernes ved å markere en celle i raden og så velge funksjonen "Delete Row".

Her har vi også lagt inn tekst i cellene, som du kanskje ser har noen av cellene tilpasset seg teksten. Vi har også lagt til farge i cellene, dette gjøres ved å markere cellen du vil farge og så velge funksjonen "Cell Properties". Denne menyen vil da komme opp:

Cell Properties2

Om du da vil farge cellen din i en annen farge, velger du ikonet merket som en penn. Nå vil fargemenyen som tidligere nevnt dukke opp. I denne menyen kan du blant annet bestemme hvor i cellen du vil at teksten din skal stå. Under er "tekst 1" stilt høyt oppe i cellen dette gjøres ved å velge "Top" funksjonen i cellemenyen. "tekst 2" er midtstilt i forhold i til høyden på cellen, dette gjøres ved å bruke "Middle" funksjonen i cellemenyen. "ekstra 1" er stilt langt nede i cellen, dette gjøres ved å velge "Bottom" funksjonen i celle menyen. "tekst 3" er venstrestilt i cellen, dette er den vanligste måten å skrive på. Denne funksjonen brukes ved å velge "Left" ikonet. Det samme gjelder for tekst utenom en tabell. "tekst 4" er midtstilt i forhold til bredden på cellen, dette gjøres ved å bruke "Center" ikonet. Det samme gjelder for tekst utenom en tabell. "ekstra 2" er høyrestilt, dette gjøres ved å velge "Right" ikonet. Det samme gjelder for tekst utenom en tabell.

Overskrift

   SmallCar tekst 1 tekst 2 ekstra 1
tekst 3 tekst 4

ekstra 2 

tekst 5 tekst 6   ekstra 3
       
 
tekst 7 tekst 8 ekstra 4

Her har vi lagt til en ekstra rad (den blå raden), hvordan dette gjøres er blitt forklart tidligere. Som du sikkert ser er noen av cellene i den blå raden splittet horisontalt og vertikalt. Dette kan gjøres ved å markere cellen du vil splitte og velge funksjonen "Split cell horizontally" om du vil splitte den horisontalt. Om du ønsker å splitte den vertikalt, markerer du cellen du vil splitte og velger funksjonen "Split cell vertically"

Overskrift

   SmallCar tekst 1 tekst 2 ekstra 1
tekst 3 tekst 4

ekstra 2 

tekst 5 tekst 6   ekstra 3
       
 
tekst 7 tekst 8 ekstra 4

Her har vi fjernet tabell kanten, dette gjøres ved å velge funksjonen "Table Properties". Etter det innstiller du "Border" til 0 og klikker "OK", da vil alle tabell kanter utenom en visuell kantlinje forsvinne. Den visuelle kantlinjen kan fjernes ved å velge funksjonen "Toggle borders" på verktøylinjen. Den visuelle kantlinjen styrt av "Toggle borders" funksjonen blir ikke vist på offentlig framvisning.

table properties

 

 

 

 

 

 

 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6020532
Sider: 9582341

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.