Bilaksjonen.no er ikke lenger tilgjengelig her.

Jernbanestrekninger i Norge

Jernbanen har siden sin opprinnelse vært ekstremt viktig infrastruktur da den revolusjonerte transport av personer og gods. I Norge har jernbanen spilt en viktig rolle ved å knytte de store byene sammen. Etter hvert som veiene har blitt bedre og luftfarten har blitt billigere, har jernbanen tapt markedsandeler. Kan morgendagens klimautfordringer gi jernbanen et nytt giv?

Er du mye på jernbanestrekninger i Norge kan det være avslappende med litt casinospill på turen. Det gjør at togturen virker kortere og gir mye god underholdning. Norgekasino.com leder deg på rett spor.

Bergensbanen

Denne strekningen forbinder Oslo i øst med Bergen i vest og er en viktig infrastruktur for Viken-regionen samt bosetningene i Hallingdalen. Store deler av traseen er over hundre år gammel og det er åpenbart at oppgraderinger er nødvendig for å gjøre jernbanen konkurransedyktig igjen. I første omgang vil strekningene rundt endestasjonene Oslo og Bergen oppgraderes. Mellom Bergen og Voss bygges det dobbeltspor og tunneler som vil korte ned reisetiden betraktelig og gjøre det mulig å pendle med tog mellom de to byene.

Fra Sandvika vil den nye Ringeriksbanen bli bygget, og korte ned reisetiden mellom Hønefoss og Oslo med 50 minutter. Dagens rute går via Drammen og rundt Tyrifjorden og tar omtrent en time og førti minutter, noe som gjør at både bil og buss blir raskere for de fleste i Ringeriksregionen. I tillegg er det svært få avganger på strekningen. Planlagt byggestart er i 2021.

Nordlandsbanen

Per i dag har Norge jernbaneforbindelse så langt nord som Fauske (endestasjon i Bodø) via Nordlandsbanen som starter i Trondheim. Per i dag er ikke strekningen elektrifisert, og dette setter begrensninger på hvilket materiell som kan brukes. Mye av norsk verdiskapning foregår i Nord-Norge, og en oppgradering av infrastrukturen slik at gods kan flyttes fra vei til bane er en fremtidsrettet investering som burde vurderes.